Ouderbijdrage

Naast de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers is het noodzakelijk om over financiële middelen te beschikken, zodat alle buitenschoolse activiteiten mogelijk gemaakt kunnen worden. Hiervoor kent de OR een ouderbijdrage. Alle ouders die een kind op onze school hebben, kunnen op vrijwillige basis lid worden van de oudervereniging. Dit lidmaatschap verplicht de ouders tot het betalen van de ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage worden alle activiteiten die de ouderraad voor de kinderen organiseert bekostigd, hieronder valt ook het jaarlijkse schoolreisje. 

De contributie bedraagt € 30,- per kind per schooljaar. Nieuwe leerlingen die vanaf januari op school komen betalen het resterende schooljaar € 20,-. Nieuwe leerlingen die ná april (dus in mei, juni of juli) op school komen, betalen voor dat schooljaar geen ouderbijdrage.