aanmelden van nieuwe leerlingen


Voor het aanmelden van uw kind, maakt u gebruik van het online aanmeldings formulier dat gebruikt wordt door alle 10 scholen van TOF Onderwijs, waar de Wiekslag uit Tubbergen ook deel van uitmaakt.

Klik hier voor de ouder brochure aanmelding en overdracht
Klik hier voor het Online formulier leerlingen uit de gemeente Tubbergen
Klik hier voor het formulier leerlingen van buiten de gemeente Tubbergen

In de schoolgids kunt u de voorwaarden lezen rond de aanmelding en plaatsing van uw kind.
Klik hier om de schoolgids te bekijken.