downloadpagina

Maak een keuze en vervolgens kunt u lezen en/of downloaden... Om de formulieren te lezen (en daarna te printen), hebt u wel Adobe Reader nodig.
Klik op het logo om Adobe Reader te downloaden.


Titel Omschrijving Gewijzigd op
OVERZICHT instemming en advies (G)MR def juni 2007OVERZICHT instemming en advies (G)MR def juni 2007 19-01-2011 20:40
REGELEMENT HUISHOUDELIJK GMR januari 2009REGELEMENT HUISHOUDELIJK GMR januari 2009 19-01-2011 20:40
REGELEMENT HUISHOUDELIJK MR september 2010REGELEMENT HUISHOUDELIJK MR september 2010 19-01-2011 20:40
REGLEMENT GMR def juni 2007REGLEMENT GMR def juni 2007 19-01-2011 20:40
REGLEMENT MR def juni 2007REGLEMENT MR def juni 2007 19-01-2011 20:39
STATUUT medezeggenschap def juni 2007Medezeggenschapsstatuut van TOF Onderwijs te Fleringen 19-01-2011 20:39
WET medezeggenschap op scholen (WMS)WET medezeggenschap op scholen (WMS) 19-01-2011 20:38
WET medezeggenschap op scholen (WMS) ToelichtingWET medezeggenschap op scholen (WMS) Toelichting 19-01-2011 20:37
WET op het onderwijstoezicht (WOT)Wet op het onderwijstoezicht 19-01-2011 20:36
WET op het primair onderwijs (PO)Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs 19-01-2011 20:36