Contact


De MR van de Wiekslag levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, leerlingen en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het belang van de school. 
  Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dat via ons mailadres: mr.dewiekslag@tofonderwijs.nl  
U kunt natuurlijk ook één van de MR-leden benaderen.