Absentie- / ziekmelding


Om uw kind absent / ziek te melden, kunt u gebruik maken van de Parro-app of ga naar talk.parro.com.
Wilt u (extra)verlof aanvraag downloaden, dan kunt u hier klikken >>