Nieuwsbrief "oude stijl" is gestopt. 


De nieuwsbrief zoals u die van ons gewend was, is niet meer voor iedereen via deze website toegangkelijk.
De nieuwsbrief wordt m.i.v. september 2018 verstuurd via ons communicatiesysteem Parnassys.
De nieuwsbrief is alleen voor ouder(s) / verzorgers bestemd.
Alle derden en belangstellenden willen we danken voor het lezen van onze nieuwsbrief.

Directie de Wiekslag.