websites


Hieronder vindt u een selectie van internetsites:
Ons werk staat in het teken van één belangrijk streven: alle kinderen kunnen media inzetten voor de eigen ontwikkeling, het eigen welzijn en dat van anderen. Ze profiteren optimaal in hun ontwikkeling van de mogelijkheden die media en technologie bieden.

Kennisnet en mediawijsheid.
Digidreumesen is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en ouders. De website Digidreumes.nl bevat actuele en betrouwbare informatie over educatieve apps. Ook vind je op de website beoordelingen van apps en informatie over jonge kinderen en digitale media.

Wat nou mediawijsheid van Kennisnet.
Mediawijzer.net informeert iedereen over de laatste actualiteiten rondom mediawijsheid. Op de website Mediawijsheid.nl worden actuele thema’s nader toegelicht en gekoppeld aan relevante informatie van Mediawijzer.net zelf en de netwerkpartners van deze organisatie.
Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken.
Stichting Media Rakkers is het educatieve kenniscentrum dat zich specialiseert in het verbeteren van de mediawijsheid en commerciële vaardigheden van jeugd t/m 16 jaar in Nederland.
Internetbasisonderwijs mediawijsheid.
Yurls en mediawijsheid
Digibewust wil het veilig en verantwoord gebruik van internet en van computer, mobiele telefoons en andere digitale middelen stimuleren. Digibewust is onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig dat een samenwerkingsverband is tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Cyberpesten de Baas is dé plek waar u terecht kunt voor een pakkende voorlichting op het gebied van online gedrag van basisschoolleerlingen.
Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school.
Leuk om kennis met je te maken! Ik ben Loes. Ik werk voor het Centrum Jeugd en Gezin in dertien Twentse gemeenten. Je kunt bij mij terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Met deze informatie kun je zelf weer verder.